rozwód separacja alimenty Sprawy rozwodowe – porady prawne na temat rozwodu, separacji. Alimenty na dziecko i podział majątku
rozwód separacja alimenty
5wrz/130

Czy w sprawie rozwodowej trzeba wskazać winnego rozkładu pożycia?

Według litery prawa sąd w wyroku rozwodowym powinien ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład. Jednakże nie jest to obligatoryjne w przypadku, gdy oboje małżonkowie zgodnie od tego odstępują i decydują się rozwód bez orzekania o winie. Decydując się na takie rozwiązanie trzeba zdawać sobie sprawę, że rezygnacja ma znaczenie dla samej możliwość uzyskania rozwodu, ustalenia zakresu obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami, a także przy obciążaniu kosztami procesu. Przykładowo przy rozwodzie bez orzekania o winie, alimenty od byłego małżonka można otrzymywać jedynie przez 5 lat po rozwodzie. Oczywiście takie rozwiązanie znacznie upraszcza proces i skraca czas jego trwania.

31maj/121

Wspólność majątkowa

Wspólność majątkowa to szczególny rodzaj wspólności łącznej. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego, jako całości. Żadne z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązać się do rozporządzenia udziałem, który mu przypadnie w majątku wspólnym w chwili ustania wspólności. W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej wyróżnić możemy majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków. Majątki te zwykle w trakcie trwania wspólności ustawowej nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą. Wspólność majątkowa powstaje automatycznie w chwili zawarcia małżeństwa chyba, że małżonkowie przed wstąpieniem w związek małżeński podpisali intercyzę. Intercyza inaczej umowa majątkowa małżeńska to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia ustroju małżeńskiego odmiennego aniżeli ustawowy. Umowa majątkowa małżeńska spisywana jest w formie aktu notarialnego, przed lub po zawarciu małżeństwa. Ważną okolicznością umowy jest termin jej podpisania. Sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej podpisania.

17kwi/121

Brak zgody na rozwód

W kilku poprzednich wpisach poruszaliśmy temat braku zgody na rozwód. Mówiliśmy już o odmowie rozwodu ze względu na dobro dziecka. W tym wpisie zajmiemy się odmową zgody na rozwód przez wzgl na moralne i obyczajowe zasady współżycia społecznego oraz prawem małżonka do odmowy rozwodu.

Trudno jest jednoznacznie określić definicję zasad współżycia społecznego, ale żeby lepiej zrozumieć to pojęcie przytoczymy jeden z wyroków Sądu Najwyższego, w którym za niezgodne z zasadami współżycia uznane zostało żądanie przez małżonka rozwodu po 30 latach małżeństwa, gdy żona ciężko zachorowała i potrzebowała opieki. W takiej sytuacji małżonka wskutek orzeczenia rozwodu doznałaby rażącej krzywdy.

Często słyszy się w filmach stwierdzenie "nie dam ci rozwodu", "nie zgodzę się na rozwód". Mimo braku zgody na rozwód małżonka niewinnego rozwód jest dopuszczalny. W takiej sytuacji dochodzą do głosu również zasady współżycia społecznego. Oczywiście trzeba podkreślić, że odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest jego prawem z zastrzeżeniem, że odmowa ta nie koliduje z tymi zasadami. Przykładowo nie może być sytuacji, że małżonek będzie blokował drugiemu małżonkowi rozwód tylko dlatego, że chce zamanifestować swoją przewagę nad małżonkiem domagającym się rozwodu i chcącym ułożyć sobie nowe życie osobiste. Przykładowo jeśli małżonek zdradził żonę z inną kobietą i w wyniku tej zdrady urodziło się dziecko, rozwodzący się małżonkowie natomiast nie mieli dzieci. W tej sytuacji odmowa rozwodu przez małżonkę będzie nieskuteczna.

29mar/120

Interes rodziców jest drugorzędny w stosunku do dobra dziecka

W sprawach rodzinnych interes rodziców będzie zawsze drugorzędny w stosunku do dobra dziecka. Dziecko musi mieć zapewnioną dbałość o sytuację uczuciową, duchową i materialną. Trzeba mu zapewnić warunki rozwoju fizycznego i duchowego. Ochrona praw dziecka jest obowiązkem konstytucyjnym i podstawą prawa rodzinnego. W sprawach rozwodowych niestety często jest tak, że dla dobra dziecka lepsze jest ich rozstanie niż narażanie dziecka na odczuwanie efektów ich konfliktu. Zawsze rozwód będzie miał negatywny wpływ na dziecko. W pewnych sytuacja mając na wadze dobro dziecka sąd nie zezwoli na rozwód rodziców. Przykładowo jeśli dziecko na skutek konfliktu rodziców będzie miało objawy depresji, będzie miało problemy nauką, zabawą, a wg opinii psychologa rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego po rozwodzie te objawy jeszcze się pogłębią. Są to bardzo trudne do rozstrzygnięcia kwestie, ponieważ nie można zmusić ludzi do wspólnego życia jeśli ich pozycie nie istnieje.

16mar/122

Czy sąd może nie wydać wyroku rozwodowego?

Wniesienie sprawy rozwodowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem rozwodu. Nawet jeśli sąd ustali pełny rozkład pożycia, wcale nie oznacza to, że sprawa zakonczy się wyrokiem rozwodowym. Są pewne sytuacje, kiedy wydanie wyroku rozwodowego jest niedopuszczalne i żaden sąd takowego wyroku nie wyda. Sąd z pewnością nie da rozwodu małżonkom, jeśli na skutek ich rozstania ucierpi dobro dziecka. Również, kiedy rozwód małżonków byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego sąd nie przychyli sie do wniosku. Ponadto, kiedy rozwodu żąda osoba wyłącznie winna rozkładu małżeństwa, sąd nie wyda wyroku rozwodowego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo odmowa jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

18paź/111

Przesłanki do rozwodu

Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a także brak szans na poprawę stosunków. Co to oznacza wspólne pożycie małżeńskie? Otóż jest to więź dwojga małżonków, więź która obejmuje miłość, szacunek, zaufanie i współżycie cielesne. Poza tym jest to również wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, zamieszkanie w jednym domu. Oczywiście fakt, że oboje małżonkowie z jakichś przyczyn nie mieszkaja razem lub nie współżyją ze sobą nie spowoduje stwierdzenia rozkładu pożycia. Są różne przyczyny, dla których takie sytuacje mogą się pojawić. Finansowe, kiedy jedno z małżonków zarobkowo wyjeżdża za granicę lub zdrowotne, kiedy z powodu jakiejś choroby współżycie jest niemożliwe. Dla rozkładu pożycia małżeńskiego decydujące będą czynniki duchowe takie jak niechęć, wrogość, nienawiść, agresja w stosunku do małżonka lub dzieci. Przyczyny rozwodów można podzielić na zawinione, niezawinione. Zawinionymi przesłankami będzie nadużywanie alkoholu, wspomniana już agresja (również słowna), unikanie pracy i współfinansowania potrzeb rodziny, agresywny lub obojętny stosunek do dzieci czy nawert rodziny współmałżonka. Niezawinione przyczyny to choroba psychiczna, długotrwała choroba, niezgodność charakterów lub niedopasowanie seksualne. Czasami niektóre przyczyny w zależności od okoliczności mogą być traktowane jako zawinione lun niezawinione. Może to być nawet różnica w poglądach religijnych, różnica w wieku.

26wrz/111

Rozwód i podział majątku

Z roku na rok wzrasta liczba klinentów trafiajacych do naszej Kancelarii Adwokackiej ze sprawami rozwodowymi. Nie są to sprawy łatwe, gdyż zawsze wiążą się ze stresem i wieloma konfliktami. Nawet jeśli małżonkowie rozstają się bez konfliktu, to zwykle problem zaczyna się pojawiać na etapie podziału majątku. Zawsze rozwód czy separacja to przykre doświadczenie dla objga małżonków. Rozwód to ostateczność, ale jeśli nie ma najmniejszych szans na utrzymanie związku jest to rozwiązanie lepsze niż pozostawanie w małżeństwie z osobą, z którą nie możemy sie dogadać, zbyt częste kłótnie powodują mocna napięcia, które odbijają się na dzieciach. Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. O rozwód może wystąpić  każdy z małżonków i złożyć w sądzie pozew rozwodowy. W dalszych wpisach będziemy chcieli uświadomić mażłonkom decydującym się na rozwód z jakimi problemami będą się stykać podczas sprawy rozwodowej, jakie dokumenty będą musieli przygotować, jak będzie wyglądał podział majątku, jakie rozstrzygnięcia muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym, z jakimi kosztami trzeba się liczyć przystępując do sprawy rozwodowej, komu przyznana zostanie władza rodzicielska i wiele, wiele innych informacji prawnych z tego tematu. Każdy wpis będzie zawierał informacje na inny temat, tak aby w przyszłości można było łatwo znaleźć interesujący nas temat bez konieczności czytania wszystkiego. Przytoczymy również przykłady z praktyki naszej kancelarii. Wszystkie informacje i porady prawne będziemy starali się przekazywać językiem przystępnym, bez zbędnych sformułować prawnych. Zapraszamy do lektury i odwiedzin naszego bloga.

31sie/110

Kancelaria Adwokacka Łódź – Adwokat Monika Piech-Balicka

    Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka, Łódź ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 m 2 tel-fax 042 633 45 45. Porady prawne i doradztwo. Pomoc i obsługa prawna dla osób fizycznych i firm z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Przygotowywanie pism procesowych, formułowanie i opiniowanie umów. Sprawy rozwodowe, pisanie pozwów. Dochodzenie alimentów na dzieci i na rzecz małżonka. Podziały majątków. Rozwody z orzekaniem o winie. Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Wszystkie sprawy prowadzone są przez doświadczonych prawników, z którymi Klient ma bezpośredni kontakt i może uzyskać wszelkie informacje na temat prowadzonej sprawy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań dokładnie analizujemy sprawę.